Aiki dojo finder

Aikido is de weg van de harmonie. Samen trainen is wat alle aikidoka's verbind. Trainingen zijn onze manier om samen deze weg te bewandelen. Dit is ook wat Aiki-Dojo-Finder beoogt. Via deze weg zijn dojo's verbonden aan elkaar in een vrijblijvend netwerk. Deze dojo's staan open voor een training samen te delen. Dit is niet op regelmatige basis maar eerder als een ontmoetingsmoment en uitwisseling van ervaring en kennis.
Een voorbeeld kan zijn als je tijd over hebt als je in een andere stad bent, en je zoekt in de buurt een dojo die openstaat voor een training. Via Aiki-Dojo-Finder kan je dan Dojo's in de buurt zoeken die mee samen de weg willen zoeken. Dojo's zijn vrij om een vergoeding te vragen voor de les. Dit is aangegeven per Dojo.

De link

Met dank aan onze sponsor(s):